Kolboda Båtklubb KBK

Kolboda Båtklubb bildades 2015 med uppgift att ta tillvara båtägarnas synpunkter och vara språkrör mot hamnens ägare, Johan Möller.  Klubben har f.n.  cirka 35 medlemmar. Alla som är intresserade av en aktiv småbåtshamn i Kolboda är välkomna att bli medlem i klubben oavsett om man har båt eller ej.


              Styrelsen bestående av:

  Ordförande     Bengt Linåker                              Tel: 070 5122119

  Kassör        Peter Kask                                    Tel: 070 3643325

  Sekreterare     Eva Ednils                                     Tel: 070 507946

  Styrelsemedlemmar:  Conny Olström, Lars Ednils,                                                 Evert Sandell och Göran Arnér

Båtklubbens viktigaste uppgift är att ansvara för att farleden in till hamnen är uppmärkt samt att det finns utprickade vägar inomskärs. Peter Kask har i klubbens regi tagit fram ett ”specialsjökort” för medlemmarna så att vi kan hitta alternativa vägar i närområdet.

Klubben har byggt en liten brygga vid en holme som vi egenmäktigt döpt till ”Klubbholmen” där vi träffas för gemensamma grillkvällar. Vid hamnen anordnas trivselaktiviteter såsom grillkvällar mm.  Båtklubben underhåller och ser till att det finns trädgårdsmöbler vid grillplatsen i hamnen.

För att synliggöra och göra reklam för Kolboda Båtklubb har det tagits fram en egen logga som används till tröjor och kepsar. Klubben anordnar också interna kurser i sjömanskap och övriga gemensamma aktiviteter efter önskemål från medlemmarna.

Bengt

Välkommen som medlem.pdf