Extra städdag 22 mars 

Styrelsen vill rikta ett stort TACK till alla ( vi var många) som var med och röjde ris på våra grönområden och fixade så det blev fint vid boulebanan idag. På den extra städdagen i den härliga vårsolen.
OBS!! Containrarna kommer att finnas kvar på området cirka en vecka. Dessa
är endast avsedda för riset som finns på vårt gemensamma grönområde.

Styrelsen för Kolboda samfällighetsförening


Vårens städdag 9 maj kl. 9.00

Alla behövs för att allt ska gå så smidigt och lätt som möjligt.

Ung som gammal, fattig som rik, kort som lång, alla är välkomna. Spendera ett par timmar med dina grannar, samtidigt som du hjälper till att hålla ordning på våra gemensamma ytor. 

Stranden är garanterat coronafri.

Samling vid badet
Alla som jobbar kommer att bli bjudna på grillad korv och kaffe med kaka.


Under hösten- vintern 2019-20 kommer det att hända en del på våra grönområden.


Falan Flis kommer under november-december börja gallra träd på grönområdena. Vi kommer att få upplag av träd som skall gå till flisning på Lomgränd, Skarvvägen A och platsen där vi tidigare hade rishögen.

Tanken är att det skall ligga och torka innan det flisas till våren. Företaget kommer inte att kunna hjälpa till att ta ner enstaka träd på tomter.

Delar av området kommer att slyröjas och det kommer att skötas av Samhall. Styrelsen planerar att det sedan skall röjas kontinuerligt i olika delar av området varje år.

Våra vägar kommer att höghöjdsröjas för att vi skall få behålla våra vägbidrag.

Parkslide

som är en invasiv, främmande art har börjat växa på våra grönområden. Styrelsen har identifierat växter på Lomgränd, Skarvvägen A och på grönområdet mellan Skarvvägen J och K
”Den är en svår växt att bekämpa. Det krävs ofta en kombination av flera metoder för att få effekt. Ett konstant skördande av växtens ovan- jordsdelar under några år, därefter behandling med glyfosfat och slutligen täckning med markduk verkar kunna minska växtens spridning. Det görs enklast när plantan fortfarande är liten. Undvik rotkapning och grävning då det parkslide sprids med rotskott och små fragment av roten.”

Från Naturvårdsverkets Råd om hur du hindrar spridning av invasiva främmande arter i och från din trädgård.
Styrelsen har påbörjat bekämpningen av växten. Om du hittar fler buskar så hör av dig till styrelsen.

Snöröjning

Styrelsen har haft kontakt med entreprenören för snöröjningen för att framföra de synpunkter på plogningen som har framkommit från medlemmarna.

Gatubelysningen

Som många av er har informerat styrelsen om så har flera lampor gått sönder i området. Styrelsen har tagit in offerter och beslutat att vi byter armaturerna till LED belysning som har lång hållbarhet och ger ett mjukare och bättre ljus och är positivt ur ett kostnadsperspektiv. Det kommer att ske under januari 2020.

Sommarfest

Då många gav mycket positiv respons på sommarens fiberfest så undersöker nu styrelsen möjligheten att ordna en sommarfest under 2020. Därför vill vi fråga om det finns några inom området som har partytält som föreningen skulle kunna få låna till en fest. Hör av dig till sekreterarekolboda@outlook.com


För att underlätta sekreterarens arbete vill vi gärna se att ni som ännu inte har anmält e-mailadress gör det till

sekreterarekolboda@outlook.com

Vi tar gärna emot synpunkter och förslag på förbättringar i området till

sekreterarekolboda@outlook.com

November 2019

Bästa hälsningar

Styrelsen för Kolboda samfällighetsförening