VIKTIG INFORMATION!!

Denna sida innehåller information som är ständigt aktuell.

Ny vattentaxa

Nytt avtal för vatten och avlopp med KalmarVatten

Föreningen har i brev från Kalmar Vatten den 2018-05-21 fått besked om att ett nytt avtalsförslag kommer att sändas till föreningen innan juli månad 2018. Då så inte blivit fallet har jag idag haft telefonkontakt med Kalmar Vatten som meddelar att de av olika skäl inte hunnit ta fram nämnda avtalsförslag.

Avtalsförslaget kommer att sändas till föreningen sent augusti, och då ingen debitering kommer att ske förrän i oktober räknar vi med att det skall hinna behandlas av styrelsen innan någon debitering sker.

Styrelsen återkommer med information så snart avtalet är färdigt, till dess gäller det befintliga avtalet.

Kolboda 2018-07-06

Åke Hjort, Ordförande

Kolboda SamfällighetsföreningRedaktör för hemsidan

Nu är det jag Lisbeth Berg som sköter hemsidan.Vill du ha något publicerat så skicka materialet till mig.Telia- Router

Denna rubrik har legat på hemsidan sen fibernätet blev klart men är fortfarande aktuell.

Flera har upplevt störningar på sin uppkoppling via fiber från Telia, och har blivit av med problemet genom att uppgradera programvaran i sin befintliga router, eller fått en ny router av Telia…

För att uppgradera programvaran i din befintliga router behöver du göra en återställning till standardinställningar, när routern sen startar upp laddar den hem den senaste programversionen.

Gör så här:
1 Se till att MediaAccess Gateway är påslagen.
2 Tryck in återställningsknappen i 7 sekunder och släpp sedan upp den.

reset

Varning

När du återställer till standardinställningarna raderas alla konfigurationsändringar som du har gjort. Därför måste du konfigurera om MediaAccess Gateway efter en återställning.

Håkan Sjöstrand
0766 33 66 33


För våra fyrfota vänner......

Vår eminente f.d. områdesansvarige Johnny har tillsammans med likaledes eminente Bengt Linåker gjort iordning vårt nya hundbad. Hundbadet är skyltat dels på plats, dels med en pil från vår egen badplats. Som ni ser på ena bilden finns tunna att slänga använda bajspåsar i. Det kommer att sättas upp en kratta att rensa badet från tång när din hund vill ta sig ett dop. Det är nu upp till husse och matte att fixa till stranden vid hundbadet till gagn för er fyrfota vän.

.....och till deras vårdnadshavare

Är du lycklig ägare till en hund? Då har du också ett ansvar. Det är några saker du måste tänka på. 

  • Plocka alltid upp efter din hund!  På och omkring samtliga gator, gångar och stigar i området. Det är inte roligt att sätta foten i en hög som någon hund (matte, husse) lämnat efter sig. Inte heller så välkommet för dom som klipper gräs på gångar och i vägrenar. Använd våra fina hundlatriner. Finns på badet, vid bad-parkeringen, vid infarten Knipvägen A och Knipvägen D. 
  • Vår granne bonden, som har sina kor gående i närheten, har haft problem med bajspåsar, som korna tuggar i sig och det är ett fruktansvärt djurplågeri att utsätta korna för detta. Korna behövs för att hålla de fina strandängarna öppna ner mot havet. Bajspåsar hör inte till deras naturliga föda, så dessa lägger vi i hundlatrinerna.
  • På badplatsen ska hundar vara kopplade och hållas under uppsikt. Inget hundbad vid badplatsen. Hundarna badar på sin egen strand.
  • Koppelreglar i övrigt.  "I lagen om tillsyn över hundar och katter står att hundar under tiden den 1 mars till 20 augusti ska hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lös i marker där det finns vilt. Det innebär inte automatiskt att hunden måste vara kopplad, men du behöver ha en sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. Lagen finns till för att förhindra att hundar stör eller jagar vilda djur under den tid på året när de får sina ungar.
  • Tänk på att under vintern är det extra viktigt att hålla koll på var hunden gör sina behov. Gula (och bruna) fläckar i snön precis utanför din eller din grannes grind eller garageuppfart ser inte så kul ut.

Ägna detta en tanke, och alla kommer att älska både dig och din hund.


Solceller på taket

Vår uppskattade medlem Gillis har intresserat sig för det här med solceller, vilket är intressant, då elenergin kommer att bli allt dyrare. Här kan du läsa ett nyhetsbrev, som han har gett ut beträffande detta.

Solceller.pdf