VIKTIG INFORMATION!!

Denna sida innehåller information som är ständigt aktuell.

Ny vattentaxa

Nytt avtal för vatten och avlopp med KalmarVatten

Kommunfullmäktige i Kalmar antog redan i januari 2017 att från 1 juli 2018 införa ny vatten- och avloppstaxa, med en fast och en rörlig del istället för enbart en rörlig del som man haft tidigare.

Bakgrunden var de nya EU-direktiven avs. krav om bättre avloppsrening och direktiv från SKL till kommunerna i Sverige för att förbereda sig på högre kostnader och investeringar för att kunna klara nämnda direktiv.  

I brev från Kalmar Vatten 2018-05-21 ville man lägga den fasta avgiften på: 2 785 SEK per fastighet/lägenhet vilket för oss i föreningen var en orimligt stor ökning av kostnaderna.

En sådan enorm ökning av kostnaderna kunde vi inte acceptera och förhandlingar inleddes i augusti 2018 med företrädare för Kalmar Vatten AB.

Det blev ett omfattande förhandlingsarbete tillsammans med ett antal andra Samfällighetsföreningar inom Kalmar kommun, där vi så småningom kom fram till en acceptabel gemensam lösning.

Resultatet blev en överenskommelse om en fast avgift per lägenhet på: 756 SEK, 

(för år 2019, priset indexeras årligen enl. beslut av Kalmar Kommunfullmäktige)

För 2020 gäller fast avgift per lägenhet på: 801,39 SEK.

Då det gäller förbrukningsavgiften/m3 blev det en klar sänkning vilket gladde oss.

Resultatet av den Nya Vattentaxan för oss i Kolboda blev trots allt en rimlig höjning för de flesta, ja t.o.m. en liten sänkning för permanentboende med stor förbrukning.

Kolboda 2020-03-01

Styrelsen

Kolboda SamfällighetsföreningRedaktör för hemsidan

Nu är det jag Lisbeth Berg som sköter hemsidan.Vill du ha något publicerat så skicka materialet till mig.Telia- Router

Denna rubrik har legat på hemsidan sen fibernätet blev klart men är fortfarande aktuell.

Flera har upplevt störningar på sin uppkoppling via fiber från Telia, och har blivit av med problemet genom att uppgradera programvaran i sin befintliga router, eller fått en ny router av Telia…

För att uppgradera programvaran i din befintliga router behöver du göra en återställning till standardinställningar, när routern sen startar upp laddar den hem den senaste programversionen.

Gör så här:
1 Se till att MediaAccess Gateway är påslagen.
2 Tryck in återställningsknappen i 7 sekunder och släpp sedan upp den.

reset

Varning

När du återställer till standardinställningarna raderas alla konfigurationsändringar som du har gjort. Därför måste du konfigurera om MediaAccess Gateway efter en återställning.

Håkan Sjöstrand
0766 33 66 33


För våra fyrfota vänner......

Vår eminente f.d. områdesansvarige Johnny har tillsammans med likaledes eminente Bengt Linåker gjort iordning vårt nya hundbad. Hundbadet är skyltat dels på plats, dels med en pil från vår egen badplats. Som ni ser på ena bilden finns tunna att slänga använda bajspåsar i. Det kommer att sättas upp en kratta att rensa badet från tång när din hund vill ta sig ett dop. Det är nu upp till husse och matte att fixa till stranden vid hundbadet till gagn för er fyrfota vän.

.....och till deras vårdnadshavare

Är du lycklig ägare till en hund? Då har du också ett ansvar. Det är några saker du måste tänka på. 

  • Plocka alltid upp efter din hund!  På och omkring samtliga gator, gångar och stigar i området. Det är inte roligt att sätta foten i en hög som någon hund (matte, husse) lämnat efter sig. Inte heller så välkommet för dom som klipper gräs på gångar och i vägrenar. Använd våra fina hundlatriner. Finns på badet, vid bad-parkeringen, vid infarten Knipvägen A och Knipvägen D. 
  • Vår granne bonden, som har sina kor gående i närheten, har haft problem med bajspåsar, som korna tuggar i sig och det är ett fruktansvärt djurplågeri att utsätta korna för detta. Korna behövs för att hålla de fina strandängarna öppna ner mot havet. Bajspåsar hör inte till deras naturliga föda, så dessa lägger vi i hundlatrinerna.
  • På badplatsen ska hundar vara kopplade och hållas under uppsikt. Inget hundbad vid badplatsen. Hundarna badar på sin egen strand.
  • Koppelreglar i övrigt.  "I lagen om tillsyn över hundar och katter står att hundar under tiden den 1 mars till 20 augusti ska hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lös i marker där det finns vilt. Det innebär inte automatiskt att hunden måste vara kopplad, men du behöver ha en sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. Lagen finns till för att förhindra att hundar stör eller jagar vilda djur under den tid på året när de får sina ungar.
  • Tänk på att under vintern är det extra viktigt att hålla koll på var hunden gör sina behov. Gula (och bruna) fläckar i snön precis utanför din eller din grannes grind eller garageuppfart ser inte så kul ut.

Ägna detta en tanke, och alla kommer att älska både dig och din hund.


Solceller på taket

Vår uppskattade medlem Gillis har intresserat sig för det här med solceller, vilket är intressant, då elenergin kommer att bli allt dyrare. Här kan du läsa ett nyhetsbrev, som han har gett ut beträffande detta.

Solceller.pdf