STYRELSEN

OBS! 

all E-post ska skickas till Marie Ragnarsson, som vidarebefordrar ditt mejl till rätt person

  sekreterarekolboda@outlook.com      

Här får du en överblick över styrelsen och övriga förtroendevalda i Kolboda samfällighet 2019-2020


Sekreterare
Marie Ragnarsson
0480-37212

Ordförande
Åke Hjort
0707-478321

Kassör
Karl Högberg
0703-603981

Områdesansvarig
Göran Kronmar
0736-612513

Vice ordförande
Lisbeth Berg
0761-055579

Ledamot
Pia Altarac
0703-500157

Suppleant
Björn Trygg
0736-876957

Suppleant
Monica Tover Brandstedt
0703-894319


Valberedning

                                                      Elisabeth Bjuvsjö                                           Gillis Nilsson      

                                                         0703-092009                                                0708-278336


Revisorer

                                                              Lars Johnsson                                                 Ulf Karlsson
                                                         0480-37881                                                  0706-407630
                      Revisorsuppleant
                         Evert Sandell