VÄLKOMNA

till Kolboda samfällighetsförening

Fler bilder till fotosidan efterlyses!!

Fortsätt att skicka bilder till vår fotosida. Området byter skepnad varje dag. 

Bara att dokumentera.

Skicka till


Se dig omkring

Parkslide som är en invasiv växt, har börjat sprida sig i vårt område

Var uppmärksam när du rör dig i området. Ser du några nya bestånd av växten, så kontakta någon i styrelsen.

Den går att bekämpa, du kan också äta upp den. Den är släkt med rabarbern och är utmärkt som t.ex kräm.

OBS!!

Den enda anläggning som tar emot parkslide, om du vill lämna den på en återvinningsstation, är Moskogen. 

Den måste då vara packad i säckar. Anmäl dig i kundtjänst vid bommen.