VÄLKOMNA

till Kolboda samfällighetsförening

Dax för vattenavläsning!!

Gäller alla fastighetsägare i Kolboda samfällighetsförening

Avläsning ska ske V32 - V33 (9/8 - 22/8 2021) 


Kolboda mästerskapet i golf 2021

avgjordes

Söndagen den 18:e juli 

Vann mästerskapet gjorde

Jan Walhagen
GRATTIS!!


SE UPP FÖR HUGGORM!!

(men låt dom vara ifred)

Det finns en del huggormar i skog och mark inom Kolboda. Se speciellt upp i steniga områden. Till höger om bryggan syns dagligen orm, där är nu en varningsskylt uppsatt.

Håll ett öga på barn och hundar som gärna söker kontakt med ormarna.

OBS!

Av våra svenska ormar är det bara huggormen som är giftig, men den går aldrig till anfall och biter inte om man inte trampar nästan rätt på den. ... Alla sorters ormar är fridlysta i Sverige. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg och ungar.


Kolboda Samfällighetsförening årsstämma 2021


Under rådande omständigheter har styrelsen beslutat att skjuta upp årsstämman till augusti då vi förväntar oss en mindre risk för smittspridning.  


Fler bilder till fotosidan efterlyses!

Fortsätt att skicka bilder till vår fotosida. Området byter skepnad varje dag. 

Bara att dokumentera.

Skicka till