VÄLKOMNA

till Kolboda samfällighetsförening

AVVERKNINGEN ÄR NU GENOMFÖRD

Arbetet med den planerade 

föryngringsavverkningen/naturvårdshuggningen,

som påbörjades den 21/9 är nu slutförd.

Södras uppdrag är i princip avslutat, tyvärr nådde man inte ända fram.
Det finns en del träd som man inte kunde ta, en del på grund av att de är stora, och står nära hus och en del på grund av dålig bärighet i marken.
Vi tar en förnyad kontakt med Södra för att höra vilka förslag de har för att lösa detta.

Styrelsen Kolboda samfällighetsförening


Fler bilder till fotosidan efterlyses!

Fortsätt att skicka bilder till vår fotosida. Området byter skepnad varje dag. 

Bara att dokumentera.

Skicka till