VÄLKOMNA

till Kolboda samfällighetsförening

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Naturligtvis får du ta egna initiativ, enskilt eller i par. Kontakta gärna Göran K, så får du (ni) en lämplig uppgift av honom. 

Detta för att inte alla ska välja att göra samma sak

Lycka till och tack för hjälpen!


Trädfrågan har fått en lösning!


Nu startar boulespelet för säsongen

För er som längtat efter att spela boule, är detta en glädjens tid. Banan och dess omgivning är nu fri från ogräs. Spelet kan börja.

Stort TACK till de som gjorde detta.

Sugna boulespelare träffas varje tisdag klockan 17.00

Alla är välkomna!!

För dig som föredrar franska

Pour ceux d'entre vous qui ont envie de jouer aux boules, c'est un moment de joie. Le parcours et ses environs sont désormais exempts de mauvaises herbes. Le jeu peut commencer. UN GRAND MERCI à ceux qui ont fait cela. Les joueurs de boules de Craving se retrouvent tous les mardis à 17h00

Översatt med Google. Fattar inte ett ord.


EON FIXAR ELEN

Har du också märkt att elavbrotten duggat tätt den senaste tiden?

Seriefelen som orsakat elavbrotten, var fel i luftledningen, som kommer in från norr. Eon arbetar i detta nu, med att gräva ner all el i området. Detta arbete beräknas vara klart 3:e kvartalet 2021. Då kan vi se fram emot en en säker leverans av livets nödtorft, EL från Eon.


STOPP I PUMPEN

Vi har haft ett antal driftstörningar i vår pumpstation till följd av, att det i spillvattnet spolats ner diverse saker som inte hör hemma där.

En annan sak att tänka på. Nu är det vår och då är det viktigt att vi håller ner och håller in buskar och träd längs våra väger.


BYGDEPENGEN ÄR SÄKRAD

Tack för alla kreativa förslag.

Styrelsen vill rikta ett stort TACK till alla som skickat in förslag på förbättringar av vår utemiljö. Roligt att se, ett så stort engagemang av föreningens medlemmar. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp, som kommer att jobba vidare med något eller några av förslagen. Arbetsgruppen är också ansvarig för att söka bygdepeng för valt projekt.  

BESLUT I FRÅGAN:

Arbetsgruppen har valt förslaget att anlägga en lekplats i området och sökt bygdepeng för detta projekt. Kommunen ska under våren ta ett beslut och utfallet kommer att redovisas här på hemsidan.

KOMMUNEN BIFÖLL: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har idag 30/3 2021 fattat beslut om första omgången av bygdepeng för 2021. Till vår stora glädje har vi noterat att Kolboda Samfällighet har beviljats de 150.000:- vi ansökt om, till anläggande av en lekplats. JÄTTEBRA!  Vi önskar arbetsgruppen lycka till med genomförandet av projektet.


Fler bilder till fotosidan efterlyses!

Fortsätt att skicka bilder till vår fotosida. Området byter skepnad varje dag. 

Bara att dokumentera.

Skicka till