VÄLKOMNA

till Kolboda samfällighetsförening

SOMMAREN HAR KOMMIT TILL KOLBODA

Foto: Göran Kronmar

Nu är det fritt fram för årets första dopp. Stegarna är i och vi har fått nya handukskorgar. Enligt uppgift håller vattnet en behaglig temperatur, ca: 15 grader.


Hur tar ni hand om ert dagvatten?

Några svar fattas fortfarande. Det är av största vikt att ni upplyser styrelsen om läget.
      Detta gäller alla fastigheter. Kontaktvägar finns nedan.

I samband med Årsstämman för föreningen den 22 augusti berättade de styrelseledamöter som undersökt vårt spillvattensystem om stora mängder dagvatten (regnvatten) i systemet. 

Vi behöver nu genomföra en inventering av hur pass omfattande det är, att dagvatten leds ner i spillvattensystemet (avloppsnätet).

Vi vill därför be er svara på hur just ni tar hand om ert dagvatten.

  • Har stenkista

  • Leder vattnet ut på gräsmattan

  • Vet ej

  • Har stuprören och /eller dräneringen kopplade till spillvattensystemet.

  • Om du leder vattnet ner i spillvattensystemet eller inte vet hur det är kopplat på din fastighet, så vill vi gärna få veta vilka åtgärder du tänker dig behöva göra för att motsvara de krav som Kalmar vatten ställer?

  • Bifoga även fastighetsbeteckning eller gatuadress

Tack för alla inkomna svar. Någon som känner att ni glömt, så finns kontaktvägarna nedan.

Svaret skickas till sekreterarekolboda@outlook.com eller ring  073-8237212, Marie Ragnarsson

Hälsningar

Kolboda Samfällighetsförenings styrelse


AVVERKNINGEN ÄR NU GENOMFÖRD

Arbetet med den planerade 

föryngringsavverkningen/naturvårdshuggningen,

som påbörjades den 21/9 är nu slutförd.

Södras uppdrag är i princip avslutat, tyvärr nådde man inte ända fram.
Det finns en del träd som man inte kunde ta, en del på grund av att de är stora, och står nära hus och en del på grund av dålig bärighet i marken.
Vi tar en förnyad kontakt med Södra för att höra vilka förslag de har för att lösa detta.

Styrelsen Kolboda samfällighetsförening

Bifogar PDF fil med information från Styrelsen för Kolboda Samfällighetsförening rörande den mailkonversation som förekommmit bland föreningens medlemmar.

Ang Avverkningen beställd hos Södra 2021 10 27.pdf

Fler bilder till fotosidan efterlyses!

Fortsätt att skicka bilder till vår fotosida. Området byter skepnad varje dag. 

Bara att dokumentera.

Skicka till

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.