VÄLKOMNA

till Kolboda samfällighetsförening

NY information från styrelsen

Vi har haft ett antal driftstörningar i vår pumpstation till följd av, att det i spillvattnet spolats ner diverse saker som inte hör hemma där.

En annan sak att tänka på. Snart är det vår och då är det viktigt att vi håller ner och håller in buskar och träd längs våra väger.


VATTENAVLÄSNING 2021

under januari (V3-4)

OBS! Endast permanentboende


BYGDEPENGEN ÄR TILLBAKA

Tack för alla kreativa förslag.

Styrelsen vill rikta ett stort TACK till alla som skickat in förslag på förbättringar av vår utemiljö. Roligt att se, ett så stort engagemang av föreningens medlemmar. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp, som kommer att jobba vidare med något eller några av förslagen. Arbetsgruppen är också ansvarig för att söka bygdepeng för valt projekt. Information kommer löpande här på hemsidan. 

Läs också styrelseprotokollen för info.


Fler bilder till fotosidan efterlyses!

Fortsätt att skicka bilder till vår fotosida. Området byter skepnad varje dag. 

Bara att dokumentera.

Skicka till