VÄLKOMNA

till Kolboda samfällighetsförening

TAG CHANSEN ATT LÄRA DIG LINEDANS

Irja Olsson kommer till Möregården för att lära oss linedans

Plats:  Möregården

Tider: 18:e oktober och 25:e oktober kl. 18.00

Om vi sedan är intresserade att fortsätta med detta så ställer Irja upp.

Föranmälan krävsSLÄPKÄRRA

OBS! Nytt telefonnummer för bokning och ny adress där kärran hämtas

Släpkärran kan kostnadsfritt lånas av boende i

Kolboda Samfällighetsförening

Bokas hos Jan Johansson: 070-8725057

Parkerad på Lomgränd 14 


DU HAR VÄL INTE MISSAT ATT MEDDELA DIN VATTENFÖRBRUKNING TILL STYRELSEN?

VATTENAVLÄSNING V32 - V33 2022

(8/8 - 21/8)

för alla fastighetsägare i

Kolboda SamfällighetsföreningHur tar ni hand om ert dagvatten?

Några svar fattas fortfarande. Det är av största vikt att ni upplyser styrelsen om läget.
      Detta gäller alla fastigheter. Kontaktvägar finns nedan.

I samband med Årsstämman för föreningen den 22 augusti berättade de styrelseledamöter som undersökt vårt spillvattensystem om stora mängder dagvatten (regnvatten) i systemet. 

Vi behöver nu genomföra en inventering av hur pass omfattande det är, att dagvatten leds ner i spillvattensystemet (avloppsnätet).

Vi vill därför be er svara på hur just ni tar hand om ert dagvatten.

  • Har stenkista

  • Leder vattnet ut på gräsmattan

  • Vet ej

  • Har stuprören och /eller dräneringen kopplade till spillvattensystemet.

  • Om du leder vattnet ner i spillvattensystemet eller inte vet hur det är kopplat på din fastighet, så vill vi gärna få veta vilka åtgärder du tänker dig behöva göra för att motsvara de krav som Kalmar vatten ställer?

  • Bifoga även fastighetsbeteckning eller gatuadress

Tack för alla inkomna svar. Någon som känner att ni glömt, så finns kontaktvägarna nedan.

Svaret skickas till sekreterarekolboda@outlook.com eller ring  073-8237212, Marie Ragnarsson

Hälsningar

Kolboda Samfällighetsförenings styrelse


Fler bilder till fotosidan efterlyses!

Fortsätt att skicka bilder till vår fotosida. Området byter skepnad varje dag. 

Bara att dokumentera.

Skicka till

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.