VATTENAVLÄSNING 

klart för denna gången, nästa gång blir till sommaren

Kolboda Samfällighetsförening

Fastighetsägaren läser själv av mätarställningen på sin vattenmätare och rapporterar till nedan angivna person.

Avläsning skall ske ............. datum kommer.

Kontroll av avläsning kan komma att ske vid stor avvikelse. Kontrollera även att mätaren är plomberad. Rapporteringen skall vara gjord senast ......... 2021 med följande uppgifter:  

1. Namn på fastighetsägaren  

2. Fastighetsbeteckning ex Hagbytorp 10:30

3. Mätarställning  

Uppgifterna lämnas till:  

Telefon: 070-3603981 

Mail: karl.hoegberg@telia.com  

Fastighet som inte rapporterat sin mätarställning senast angivna datum debiteras extra avgift på 100,00 kr.  

Ni som vill ha hjälp med er vattenavläsning kontaktar karl.hoegberg@telia.com.  Kostnad 50,00 kr.  


Se dig omkring

Parkslide som är en invasiv växt, har börjat sprida sig i vårt område

Var uppmärksam när du rör dig i området. Ser du några nya bestånd av växten, så kontakta någon i styrelsen.

Den går att bekämpa, du kan också äta upp den. Den är släkt med rabarbern och är utmärkt som t.ex kräm.

OBS!!

Den enda anläggning som tar emot parkslide, om du vill lämna den på en återvinningsstation, är Moskogen.

Den måste då vara packad i säckar. Anmäl dig i kundtjänst vid bommen.


Titta vad Christer Lundin har byggt. 

Norra Europas snyggaste omklädningshytt väntar på att användas.

Nya badhytten ©Christer Granberg

Vilken fantastisk badplats vi har i Kolboda. Grillplats, där vi kan grilla lite mat. Bänkar, för en stilla stund av eftertanke, eller picnic med familj och vänner. En lång brygga med stabil badstege, som går rakt ut i böljan den blå, där vi kan svalka våra välsvarvade kroppar. Till sist vårt nya tillskott, omklädningshytten, som gör det enkelt att byta kläder för de olika aktiviteterna.

Välkomna att utnyttja detta paradis i miniatyr.

Snart är det badsäsong igen. 


Under 2020-21 kommer det att hända en del på våra grönområden.


OBS! Trädfällning gick tyvärr inte att genomföra p.g.a den milda vintern, som gjorde marken olämplig att köra på, med tunga skogsmaskiner. Det skulle medfört alldeles för stor skada på terrängen. Fällning kommer att ske så fort möjlighet finns.

Delar av området kommer att slyröjas och det kommer att skötas av Samhall. Styrelsen planerar att det sedan skall röjas kontinuerligt i olika delar av området varje år.

Våra vägar kommer att höghöjdsröjas för att vi skall få behålla våra vägbidrag.

Parkslide

som är en invasiv, främmande art har börjat växa på våra grönområden. Styrelsen har identifierat växter på Lomgränd, Skarvvägen A och på grönområdet mellan Skarvvägen J och K
”Den är en svår växt att bekämpa. Det krävs ofta en kombination av flera metoder för att få effekt. Ett konstant skördande av växtens ovan- jordsdelar under några år, därefter behandling med glyfosfat och slutligen täckning med markduk verkar kunna minska växtens spridning. Det görs enklast när plantan fortfarande är liten. Undvik rotkapning och grävning då det parkslide sprids med rotskott och små fragment av roten.”

Från Naturvårdsverkets Råd om hur du hindrar spridning av invasiva främmande arter i och från din trädgård.
Styrelsen har påbörjat bekämpningen av växten. Om du hittar fler buskar så hör av dig till styrelsen.

Snöröjning

Styrelsen har haft kontakt med entreprenören för snöröjningen för att framföra de synpunkter på plogningen som har framkommit från medlemmarna.

Sommarfest

Då många gav mycket positiv respons på förra sommarens fiberfest, så undersöker nu styrelsen möjligheten att ordna en sommarfest under 2021, om vi får för Tegnell.  Hör av dig till sekreterarekolboda@outlook.com eller lisbethberg1954@gmail.com om du har några ideér kring detta. 


För att underlätta sekreterarens arbete vill vi gärna se att ni som ännu inte har anmält e-mailadress gör det till

sekreterarekolboda@outlook.com

Vi tar gärna emot synpunkter och förslag på förbättringar i området till

sekreterarekolboda@outlook.com

November 2019

Bästa hälsningar

Styrelsen för Kolboda samfällighetsförening