VATTENAVLÄSNING, ALLA BOENDE 2020

Kolboda Samfällighetsförening

Fastighetsägaren läser själv av mätarställningen på sin vattenmätare och rapporterar till nedan angivna person.

Avläsning skall ske V32–V33. (3/8-16/8 2020)  

Kontroll av avläsning kan komma att ske vid stor avvikelse. Kontrollera även att mätaren är plomberad.

Rapporteringen skall vara gjord senast 20/8 2020 med följande uppgifter:  

1. Namn på fastighetsägaren  

2. Fastighetsbeteckning ex Hagbytorp 10:30

3. Mätarställning  

Uppgifterna lämnas till:  

Telefon: 070-3603981

Mail: karl.hoegberg@telia.com  

Fastighet som inte rapporterat sin mätarställning senast angivna datum debiteras extra avgift på 100,00 kr.  

Ni som vill ha hjälp med er vattenavläsning kontaktar karl.hoegberg@telia.com  

Kostnad 50,00 kr.  

För permanentboende sker även avläsning vecka 3 och 4 2021


Titta vad Christer Lundin har byggt. 

Norra Europas snyggaste omklädningshytt väntar på att användas.

Nya badhytten ©Christer Granberg

Vilken fantastisk badplats vi har i Kolboda. Grillplats, där vi kan grilla lite mat. Bänkar, för en stilla stund av eftertanke, eller picnic med familj och vänner. En lång brygga med stabil badstege, som går rakt ut i böljan den blå, där vi kan svalka våra välsvarvade kroppar. Till sist vårt nya tillskott, omklädningshytten, som gör det enkelt att byta kläder för de olika aktiviteterna.

Välkomna att utnyttja detta paradis i miniatyr. 


NU SPELAR VI BOULE IGEN!!

Alla kan spela

Träning och tävling har startat igen

Vi träffas varje tisdag kl. 17.30 under hela juli månad. 

VÄLKOMNA!Bienvenue pour jouer aux boules (franska?)


Under 2019-20 kommer det att hända en del på våra grönområden.


Falan Flis kommer under november-december börja gallra träd på grönområdena. Vi kommer att få upplag av träd som skall gå till flisning på Lomgränd, Skarvvägen A och platsen där vi tidigare hade rishögen.

OBS! Trädfällning gick tyvärr inte att genomföra p.g.a den milda vintern, som gjorde marken olämplig att köra på, med tunga skogsmaskiner. Det skulle medfört alldeles för stor skada på terrängen. Fällning kommer att ske så fort möjlighet finns.

Tanken är att det skall ligga och torka innan det flisas till våren. Företaget kommer inte att kunna hjälpa till att ta ner enstaka träd på tomter.

Delar av området kommer att slyröjas och det kommer att skötas av Samhall. Styrelsen planerar att det sedan skall röjas kontinuerligt i olika delar av området varje år.

Våra vägar kommer att höghöjdsröjas för att vi skall få behålla våra vägbidrag.

Parkslide

som är en invasiv, främmande art har börjat växa på våra grönområden. Styrelsen har identifierat växter på Lomgränd, Skarvvägen A och på grönområdet mellan Skarvvägen J och K
”Den är en svår växt att bekämpa. Det krävs ofta en kombination av flera metoder för att få effekt. Ett konstant skördande av växtens ovan- jordsdelar under några år, därefter behandling med glyfosfat och slutligen täckning med markduk verkar kunna minska växtens spridning. Det görs enklast när plantan fortfarande är liten. Undvik rotkapning och grävning då det parkslide sprids med rotskott och små fragment av roten.”

Från Naturvårdsverkets Råd om hur du hindrar spridning av invasiva främmande arter i och från din trädgård.
Styrelsen har påbörjat bekämpningen av växten. Om du hittar fler buskar så hör av dig till styrelsen.

Snöröjning

Styrelsen har haft kontakt med entreprenören för snöröjningen för att framföra de synpunkter på plogningen som har framkommit från medlemmarna.

Gatubelysningen

Som många av er har informerat styrelsen om så har flera lampor gått sönder i området. Styrelsen har tagit in offerter och beslutat att vi byter armaturerna till LED belysning som har lång hållbarhet och ger ett mjukare och bättre ljus och är positivt ur ett kostnadsperspektiv. Det kommer att ske under januari 2020. Bytet av samtliga lampor är nu också genomfört.

Sommarfest

Då många gav mycket positiv respons på sommarens fiberfest så undersöker nu styrelsen möjligheten att ordna en sommarfest under 2021. Därför vill vi fråga om det finns några inom området som har partytält som föreningen skulle kunna få låna till en fest. Hör av dig till sekreterarekolboda@outlook.com


För att underlätta sekreterarens arbete vill vi gärna se att ni som ännu inte har anmält e-mailadress gör det till

sekreterarekolboda@outlook.com

Vi tar gärna emot synpunkter och förslag på förbättringar i området till

sekreterarekolboda@outlook.com

November 2019

Bästa hälsningar

Styrelsen för Kolboda samfällighetsförening