TRIVSELKOMMITTÉN

Trivselkommittén ordnar alla årets återkommande arrangemang.

Så som städdag på våren, midsommar och ärtsoppa på hösten.

Kom gärna med trevliga förslag på aktiviter som kan öka gemenskapen i föreningen.

Kontakt får du genom att mejla eller ringa till Lisbeth Berg.

lisbethberg1954@gmail.com eller 0761-055579

Det är vi som är samfällighetens trivselspridare.


Lisbeth Berg
Zuzanna Brandt

Barbro Anér
Mona Åkesson

Marie Ragnarsson
Pia Altarac


PRÖVA NÅGOT NYTT!

Vad vill ni se eller göra i Kolboda?

Tipsa trivselkommittén om trevliga aktiviteter. Alla förslag mottages med tacksamhet.