TRIVSELKOMMITTÉN


Trivselkommittén ordnar alla årets återkommande arrangemang.

Så som städdag på våren, midsommar och ärtsoppa på hösten.

Kom gärna med trevliga förslag på aktiviter som kan öka gemenskapen i föreningen.

Kontakt får du genom att mejla eller ringa till Lisbeth Berg.

lisbethberg1954@gmail.com eller 0761-055579

Det är vi som är samfällighetens trivselspridare.

Lisbeth Berg
Annika Kask

Barbro Anér
Mona Åkesson
Ingrid Thernström

Marie Ragnarsson
Pia Altarac


PRÖVA NÅGOT NYTT!

Vad vill ni se eller göra i Kolboda?

Tipsa trivselkommittén om trevliga aktiviteter. Alla förslag mottages med tacksamhet.