TRIVSELKOMMITTÉN

LINEDANS

Irja Olsson kommer till Möregården för att lära oss linedans

Plats:  Möregården

Tider: 18:e oktober och 25:e oktober kl. 18.00

Om vi sedan är intresserade att fortsätta med detta så ställer Irja upp.

Föranmälan krävsTrivselkommittén ordnar alla årets återkommande arrangemang.

Så som städdag på våren, midsommar och ärtsoppa på hösten.

Kom gärna med trevliga förslag på aktiviter som kan öka gemenskapen i föreningen.

Kontakt får du genom att mejla eller ringa till Lisbeth Berg.

lisbethberg1954@gmail.com eller 0761-055579

Det är vi som är samfällighetens trivselspridare.

Lisbeth Berg
Britta Sandell

Barbro Anér
Mona Åkesson

Marie Ragnarsson
Pia Altarac


PRÖVA NÅGOT NYTT!

Vad vill ni se eller göra i Kolboda?

Tipsa trivselkommittén om trevliga aktiviteter. Alla förslag mottages med tacksamhet.