TRIVSELKOMMITTÉN

LINEDANS

Irja Olsson kommer till Möregården för en andra omgång av linedancekurs

Plats:  Möregården

Tider: 4 tisdagar med början den 10:e januari 2023 kl 18.00

Kostand: 200:-

Avgiften betalas via swish vid första kurstillfället


Trivselkommittén ordnar alla årets återkommande arrangemang.

Så som städdag på våren, midsommar och ärtsoppa på hösten.

Kom gärna med trevliga förslag på aktiviter som kan öka gemenskapen i föreningen.

Kontakt får du genom att mejla eller ringa till Lisbeth Berg.

lisbethberg1954@gmail.com eller 0761-055579

Det är vi som är samfällighetens trivselspridare.

Lisbeth Berg
Britta Sandell

Barbro Anér
Mona Åkesson

Marie Ragnarsson
Pia Altarac


PRÖVA NÅGOT NYTT!

Vad vill ni se eller göra i Kolboda?

Tipsa trivselkommittén om trevliga aktiviteter. Alla förslag mottages med tacksamhet.