KOLBODA LEKPLATS

Kolboda har den 3 juli 2021 invigt sin nya lekplats. Lekplatsen har tillkommit med hjälp av bygdepeng från kommunen och frivillig arbetskraft från föreningens medlemmar. Lekplatsen är placerad centralt i området, så alla barn kan nå den utan att passera någon trafikerad väg. Allt för att skapa en så säker miljö för våra barn som möjligt. Vi hoppas att alla barn kommer att få stor glädje av denna satsning, både på kort och lång sikt.