VIKTIG INFORMATION!!

Denna sida innehåller information som är ständigt aktuell.


SE UPP FÖR HUGGORM!!

(men låt dom vara ifred)

Det finns en del huggormar i skog och mark inom Kolboda. Se speciellt upp i steniga områden.

Nu är snart ormtiden förbi för i år. Under oktober går de flesta ormarna i vintervila, men till våren i mars april dyker de upp igen. Under de första veckorna är de slöa och ses oftast när de ligger och värmer sig på flata senar. I maj är det parningstid och i augusti föds ungarna.

Håll ett öga på barn och hundar som gärna söker kontakt med ormarna.

(Trotts att dessa djur är fridlysta, har någon med berått mod dödat de ormar som vågat visa sig öppet)

OBS!

Av våra svenska ormar är det bara huggormen som är giftig, men den går aldrig till anfall och biter inte om man inte trampar nästan rätt på den. ... Alla sorters ormar är fridlysta i Sverige. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg och ungar.Trädavverkning 2021

Information om avverkning av träd på föreningens mark!

Under en tid av mer än två år har områdesansvarig och styrelsen försökt hitta företag som kan och vill åta sig att avverka de träd som vi bedömt bör rensas ut från vårt fina område.

Vi har haft kontakt med ett stort antal företag och personer som på olika sätt har offererat en medverkan i en avverkning, en del av dem har bedömts mindre seriösa andra har varit alltför dyra.

Vi har nu hittat en partner som vi efter noggrann analys och kontroll bedömt mycket seriös nämligen: SÖDRA (Södra Skogsägarna Ekonomisk förening). Styrelsen har nu tillsammans med SÖDRA upprättat ett omfattande avtal där de tillsammans med föreningen åtar sig att avverka de träd och skogsområden som styrelsen har utpekat. Tyvärr har det inte varit möjligt att få med alternativ avverkning på medlemmars tomter, förutom på ett upplagsområde, då det blivit alltför svåradministrerat och risk för att stora maskiner förstör enskild egendom.

Vi vill också informera om att det som i flera år framstått som en ovälkommen kostnad har nu förbytts i en intressant intäkt för föreningen.  

Skogsmästaren hos SÖDRA har gjort en preliminär genomräkning av projektet och landat på att föreningens netto torde ligga på ca: 100 000:-SEK, vilket är mycket välkommet.

Prel. planering för projektet är att det startar i höst augusti-september och beräknas färdigrapporterat innan vintern 2021-2022 kommit så långt.

Projektledare för föreningen är områdesansvarige Göran Kronmar.

Kolboda Samfällighetsförening

Styrelsen


Kolboda Samfällighetsförening

Medlemsinformation december 2020

Nu när året börjar gå mot sitt slut, är det några saker som vi i Styrelsen vill ta upp för din åtgärd.

Vi har haft ett antal driftstörningar i vår pumpstation till följd av att det i spillvattnet spolats ner diverse saker som inte hör hemma där.

Kalmar Vatten skriver så här på sin hemsida:

Vad får jag spola ner?

Reningsverket har som uppgift att ta emot och rena spillvatten av hushållskaraktär. Alltså kiss, bajs och toapapper från toaletten. Även avlopp från dusch, tvättmaskin och det som släpps ut från handdisk eller diskmaskin - efter det att du har skrapat av tallrik och torkat alla kokkärl ordentligt fria från fett och matolja. Tänk också på att använda miljömärkta produkter. De är lätt nedbrytbara i reningsverket och skonsamma för miljön.

Ovanstående är viktigt att tänka på då det annars lätt uppstår kostnader som drabbar vår gemensamma ekonomi i föreningen


En helt annan sak att tänka på är

Vi måste hålla ordning på våra träd och häckar så att de inte sticker ut för nära vägen. Det är i första hand kraven från Räddningstjänst och Kommun vi avser.

Det som gäller är från marknivå och upp till olika nivåer beroende på typ av gata. 

Vi gör en kontroll framåt våren och blir tvungna att ta in en höjdskärare om ovanstående inte är fixat.

Det är en onödig kostnad, alla måste ta sitt ansvar


VARNING!! för Parkslide

Styrelsen för Kolboda samfällighet vill informera om att det inom vårt område så har Parkslide fått fäste. Växten som är en invasiv, främmande art har börjat växa på våra grönområden och kan orsaka stor skada. Styrelsen har identifierat att det finns Parkslide på Lomgränd, Skarvvägen A, vid gymmet och på grönområdet mellan Skarvvägen J och K, Knipvägen A och lite österut från bron på gångstigen. Om du ser eller har sett den på andra ställen så vill vi att du informerar oss via tex att svara på detta mejl. Parkslide finns på många håll i vårt land där tex Göteborgs botaniska trädgård har stora problem och inte vet hur de skall bekämpa växten på ett effektivt sätt. Även utomlands finns stora problem och det pågår mycket forskning. Den är en svår växt att bekämpa. Det krävs ofta en kombination av flera metoder för att få effekt. Ett konstant skördande av växtens ovan- jordsdelar under några år, samtidig behandling med glyfosfat. Det görs enklast när plantan fortfarande är liten. Man skall absolut undvik rotkapning och grävning då parkslide sprids med rotskott och små fragment av roten kan ge nya bestånd. Styrelsen har sedan något år påbörjat bekämpningen av växten med injicerings av bekämpningsmedel i den ihålliga stammen vid de kända bestånden. Det kommer att ta flera år innan vi kan se effekt av insatserna eller att forskningen kommer fram till mera effektiva metoder Om du hittar Parkslide på din tomt 

1) Försök inte gräva upp den. 

2) Skär av växten ca: 10-15 cm över mark, borra hål i växten och behandla med glyfosfat. 

3) De avskurna växtdelarna skall stoppas i plastpåse tills de bränns, egen bränning eller ÅVC. 

4) Det är viktigt att komma igång med glyfosfat behandlingen redan på våren, behandla regelbundenhet. (helst var 3:e vecka) Man kan göra uppehåll på vintern.


Ny vattentaxa 2019

Nytt avtal för vatten och avlopp med KalmarVatten

Kommunfullmäktige i Kalmar antog redan i januari 2017 att från 1 juli 2018 införa ny vatten- och avloppstaxa, med en fast och en rörlig del istället för enbart en rörlig del som man haft tidigare.

Bakgrunden var de nya EU-direktiven avs. krav om bättre avloppsrening och direktiv från SKL till kommunerna i Sverige för att förbereda sig på högre kostnader och investeringar för att kunna klara nämnda direktiv.  

I brev från Kalmar Vatten 2018-05-21 ville man lägga den fasta avgiften på: 2 785 SEK per fastighet/lägenhet vilket för oss i föreningen var en orimligt stor ökning av kostnaderna.

En sådan enorm ökning av kostnaderna kunde vi inte acceptera och förhandlingar inleddes i augusti 2018 med företrädare för Kalmar Vatten AB.

Det blev ett omfattande förhandlingsarbete tillsammans med ett antal andra Samfällighetsföreningar inom Kalmar kommun, där vi så småningom kom fram till en acceptabel gemensam lösning.

Resultatet blev en överenskommelse om en fast avgift per lägenhet på: 756 SEK, 

(för år 2019, priset indexeras årligen enl. beslut av Kalmar Kommunfullmäktige)

För 2020 gäller fast avgift per lägenhet på: 801,39 SEK.

Då det gäller förbrukningsavgiften/m3 blev det en klar sänkning vilket gladde oss.

Resultatet av den Nya Vattentaxan för oss i Kolboda blev trots allt en rimlig höjning för de flesta, ja t.o.m. en liten sänkning för permanentboende med stor förbrukning.

Kolboda 2020-03-01

Styrelsen

Kolboda SamfällighetsföreningRekommenderad hastighet

30 km/tim är den hastighet som rekommenderas inom Kolboda Samfällighetsförenings område.

Hastigheten måste respekteras av alla, ingen nämnd och ingen glömd. Att hålla en låg hastighet visar att du är mån om dina medmänniskor och bidrar till en god stämning grannar emellan.
Det är ingen stor uppoffring du behöver göra, för att kanske rädda ett barn eller djur från ett stort lidande (död)
Människan är av naturen förnuftig och konsekvenstänkande. Använd förnuftet och tänk på konsekvenserna, så kommer hjärnan att lätta på gasen med automatik.

Jag är helt säker på att alla förstår varför detta är viktigt

Hur svårt kan det va?

Christer Granberg
Redaktör
2020-06-19


Telia- Router

Denna rubrik har legat på hemsidan sen fibernätet blev klart men är fortfarande aktuell.

Flera har upplevt störningar på sin uppkoppling via fiber från Telia, och har blivit av med problemet genom att uppgradera programvaran i sin befintliga router, eller fått en ny router av Telia…

För att uppgradera programvaran i din befintliga router behöver du göra en återställning till standardinställningar, när routern sen startar upp laddar den hem den senaste programversionen.

Gör så här:
1 Se till att MediaAccess Gateway är påslagen.
2 Tryck in återställningsknappen i 7 sekunder och släpp sedan upp den.

Varning

När du återställer till standardinställningarna raderas alla konfigurationsändringar som du har gjort. Därför måste du konfigurera om MediaAccess Gateway efter en återställning.

Håkan Sjöstrand
0766 33 66 33


Solceller på taket

Vår uppskattade medlem Gillis har intresserat sig för det här med solceller, vilket är intressant, då elenergin kommer att bli allt dyrare. Här kan du läsa ett nyhetsbrev, som han har gett ut beträffande detta.


Redaktör för hemsidan

Nu är det jag Christer Granberg som sköter hemsidan.Vill du ha något publicerat så skicka materialet till mig.