VIKTIG INFORMATION!!

Denna sida innehåller information som är ständigt aktuell.


Kolboda Samfällighetsförening

Medlemsinformation december 2020

Nu när året börjar gå mot sitt slut, är det några saker som vi i Styrelsen vill ta upp för din åtgärd.

Vi har haft ett antal driftstörningar i vår pumpstation till följd av att det i spillvattnet spolats ner diverse saker som inte hör hemma där.

Kalmar Vatten skriver så här på sin hemsida:

Vad får jag spola ner?

Reningsverket har som uppgift att ta emot och rena spillvatten av hushållskaraktär. Alltså kiss, bajs och toapapper från toaletten. Även avlopp från dusch, tvättmaskin och det som släpps ut från handdisk eller diskmaskin - efter det att du har skrapat av tallrik och torkat alla kokkärl ordentligt fria från fett och matolja. Tänk också på att använda miljömärkta produkter. De är lätt nedbrytbara i reningsverket och skonsamma för miljön.

Ovanstående är viktigt att tänka på då det annars lätt uppstår kostnader som drabbar vår gemensamma ekonomi i föreningen


En helt annan sak att tänka på är

Vi måste hålla ordning på våra träd och häckar så att de inte sticker ut för nära vägen. Det är i första hand kraven från Räddningstjänst och Kommun vi avser.

Det som gäller är från marknivå och upp till olika nivåer beroende på typ av gata. 

Vi gör en kontroll framåt våren och blir tvungna att ta in en höjdskärare om ovanstående inte är fixat.

Det är en onödig kostnad, alla måste ta sitt ansvar

Utlysning av Ny Bygdepeng

Kalmar Kommun har i dagarna utlyst en ny satsning på landsbygden, en så kallad Bygdepeng som kan sökas av föreningar och organisationer på landsbygden.

Vi har ju i färskt minne Utegymmet och Boulebanan som vi fick anslag till 2018-2019 (till 100%)

Du som har en bra idé, tipsa någon av oss i Styrelsen om hur vi ytterligare kan lyfta området inom Kolboda Samfällighetsförening.

Kolboda Samfällighetsförening 

Styrelsen


Information angående trädfällnng i vårt grönområde, Kolboda

När beslut togs att genomföra detta så tog jag kontakt med ett antal företag som sysslar med avverkning av träd och flisning, 3 av dessa svarade på min förfrågan och kom hit för att titta på jobbet, men när de fick veta att det inte var fråga om att kalhugga hela vårt grönområde tackade alla nej. Dock bibehölls kontakten med ett av företagen, de kunde tänka sig att göra jobbet, om vi kunde få fram mer träd att avverka, för att få lönsamhet. Det fanns några tomter med mycket skog, som ägarna gärna ville få bort. När vi erbjöd detta som ett tillskott till skogsföretaget, så accepterade de att göra jobbet, men tyvärr så blev det ingen riktig vinter i år. Hade vi gjort avverkningen i vintras, så hade vi kört sönder hela vårt grönområde, med stora kostnader för att återställa.
Att göra avverkningen nu är ingen bra ide. För det första så finns det inget värmeverk som köper flis den här tiden på året. De har sin eldningssäsong november-mars. Då skulle vi ha stora högar med ris liggande i området minst 6-10 månader, det är väl ingen som vill ha det. Skogsföretagen gör ju detta enbart för att tjäna pengar inte för att hjälpa oss och vi är ju inte beredda att betala stora pengar för att få detta gjort. Vårt avtal med skogsföretaget gick ut på att deras betalning var att de fick alla träd som avverkades och vi skulle inte behöva betala något utöver detta. Problemet när man ska plocka enstaka träd över ett stort område, är att det blir mycket körning och detta kostar pengar för företagen och då blir det inte lika intressant längre.
Jag ska göra ett nytt försök efter sommaren med ytterligare några företag som jag har nosat upp. Kanske få någon som avverkar manuellt för att minimera eventuella skador och inte vara så väderberoende.
Jag är inte någon skogsmänniska så om det finns någon som kan detta och vill bidra på ett positivt sätt så är jag öppen för alla förslag
Vi är ju en samfällighet och en del av oss vill få bort träden så fort som möjligt, medan andra vill ha kvar så många träd som möjligt, så det är inte helt enkelt att vara alla till lags.


Göran Kronmar 

Områdesansvarig

2020-06-03

VARNING!! för Parkslide

Styrelsen för Kolboda samfällighet vill informera om att det inom vårt område så har Parkslide fått fäste. Växten som är en invasiv, främmande art har börjat växa på våra grönområden och kan orsaka stor skada. Styrelsen har identifierat att det finns Parkslide på Lomgränd, Skarvvägen A, vid gymmet och på grönområdet mellan Skarvvägen J och K, Knipvägen A och lite österut från bron på gångstigen. Om du ser eller har sett den på andra ställen så vill vi att du informerar oss via tex att svara på detta mejl. Parkslide finns på många håll i vårt land där tex Göteborgs botaniska trädgård har stora problem och inte vet hur de skall bekämpa växten på ett effektivt sätt. Även utomlands finns stora problem och det pågår mycket forskning. Den är en svår växt att bekämpa. Det krävs ofta en kombination av flera metoder för att få effekt. Ett konstant skördande av växtens ovan- jordsdelar under några år, samtidig behandling med glyfosfat. Det görs enklast när plantan fortfarande är liten. Man skall absolut undvik rotkapning och grävning då parkslide sprids med rotskott och små fragment av roten kan ge nya bestånd. Styrelsen har sedan något år påbörjat bekämpningen av växten med injicerings av bekämpningsmedel i den ihålliga stammen vid de kända bestånden. Det kommer att ta flera år innan vi kan se effekt av insatserna eller att forskningen kommer fram till mera effektiva metoder Om du hittar Parkslide på din tomt 

1) Försök inte gräva upp den. 

2) Skär av växten ca: 10-15 cm över mark, borra hål i växten och behandla med glyfosfat. 

3) De avskurna växtdelarna skall stoppas i plastpåse tills de bränns, egen bränning eller ÅVC. 

4) Det är viktigt att komma igång med glyfosfat behandlingen redan på våren, behandla regelbundenhet. (helst var 3:e vecka) Man kan göra uppehåll på vintern.


Ny vattentaxa 2019

Nytt avtal för vatten och avlopp med KalmarVatten

Kommunfullmäktige i Kalmar antog redan i januari 2017 att från 1 juli 2018 införa ny vatten- och avloppstaxa, med en fast och en rörlig del istället för enbart en rörlig del som man haft tidigare.

Bakgrunden var de nya EU-direktiven avs. krav om bättre avloppsrening och direktiv från SKL till kommunerna i Sverige för att förbereda sig på högre kostnader och investeringar för att kunna klara nämnda direktiv.  

I brev från Kalmar Vatten 2018-05-21 ville man lägga den fasta avgiften på: 2 785 SEK per fastighet/lägenhet vilket för oss i föreningen var en orimligt stor ökning av kostnaderna.

En sådan enorm ökning av kostnaderna kunde vi inte acceptera och förhandlingar inleddes i augusti 2018 med företrädare för Kalmar Vatten AB.

Det blev ett omfattande förhandlingsarbete tillsammans med ett antal andra Samfällighetsföreningar inom Kalmar kommun, där vi så småningom kom fram till en acceptabel gemensam lösning.

Resultatet blev en överenskommelse om en fast avgift per lägenhet på: 756 SEK, 

(för år 2019, priset indexeras årligen enl. beslut av Kalmar Kommunfullmäktige)

För 2020 gäller fast avgift per lägenhet på: 801,39 SEK.

Då det gäller förbrukningsavgiften/m3 blev det en klar sänkning vilket gladde oss.

Resultatet av den Nya Vattentaxan för oss i Kolboda blev trots allt en rimlig höjning för de flesta, ja t.o.m. en liten sänkning för permanentboende med stor förbrukning.

Kolboda 2020-03-01

Styrelsen

Kolboda SamfällighetsföreningFör våra fyrfota vänner......

Vår eminente f.d. områdesansvarige Johnny har tillsammans med likaledes eminente Bengt Linåker gjort iordning vårt nya hundbad. Hundbadet är skyltat dels på plats, dels med en pil från vår egen badplats. Som ni ser på ena bilden finns tunna att slänga använda bajspåsar i. Det kommer att sättas upp en kratta att rensa badet från tång när din hund vill ta sig ett dop. Det är nu upp till husse och matte att fixa till stranden vid hundbadet till gagn för er fyrfota vän.

.....och till deras vårdnadshavare

      Är du lycklig ägare till en hund? Då har du också       ett ansvar. Det är några saker du måste tänka på. 

  • Plocka alltid upp efter din hund!  På och omkring samtliga gator, gångar och stigar i området. Det är inte roligt att sätta foten i en hög som någon hund (matte, husse) lämnat efter sig. Inte heller så välkommet för dom som klipper gräs på gångar och i vägrenar. Använd våra fina hundlatriner. Finns på badet, vid bad-parkeringen, vid infarten Knipvägen A och Knipvägen D. 
  • Vår granne bonden, som har sina kor gående i närheten, har haft problem med bajspåsar, som korna tuggar i sig och det är ett fruktansvärt djurplågeri att utsätta korna för detta. Korna behövs för att hålla de fina strandängarna öppna ner mot havet. Bajspåsar hör inte till deras naturliga föda, så dessa lägger vi i hundlatrinerna.
  • På badplatsen ska hundar vara kopplade och hållas under uppsikt. Inget hundbad vid badplatsen. Hundarna badar på sin egen strand.
  • Koppelreglar i övrigt.  "I lagen om tillsyn över hundar och katter står att hundar under tiden den 1 mars till 20 augusti ska hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lös i marker där det finns vilt. Det innebär inte automatiskt att hunden måste vara kopplad, men du behöver ha en sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. Lagen finns till för att förhindra att hundar stör eller jagar vilda djur under den tid på året när de får sina ungar.
  • Tänk på att under vintern är det extra viktigt att hålla koll på var hunden gör sina behov. Gula (och bruna) fläckar i snön precis utanför din eller din grannes grind eller garageuppfart ser inte så kul ut.

Ägna detta en tanke, och alla kommer att älska både dig och din hund.


Rekommenderad hastighet

30 km/tim är den hastighet som rekommenderas inom Kolboda Samfällighetsförenings område.

Hastigheten måste respekteras av alla, ingen nämnd och ingen glömd. Att hålla en låg hastighet visar att du är mån om dina medmänniskor och bidrar till en god stämning grannar emellan.
Det är ingen stor uppoffring du behöver göra, för att kanske rädda ett barn eller djur från ett stort lidande (död)
Människan är av naturen förnuftig och konsekvenstänkande. Använd förnuftet och tänk på konsekvenserna, så kommer hjärnan att lätta på gasen med automatik.

Jag är helt säker på att alla förstår varför detta är viktigt

Hur svårt kan det va?

Christer Granberg
Redaktör
2020-06-19


Telia- Router

Denna rubrik har legat på hemsidan sen fibernätet blev klart men är fortfarande aktuell.

Flera har upplevt störningar på sin uppkoppling via fiber från Telia, och har blivit av med problemet genom att uppgradera programvaran i sin befintliga router, eller fått en ny router av Telia…

För att uppgradera programvaran i din befintliga router behöver du göra en återställning till standardinställningar, när routern sen startar upp laddar den hem den senaste programversionen.

Gör så här:
1 Se till att MediaAccess Gateway är påslagen.
2 Tryck in återställningsknappen i 7 sekunder och släpp sedan upp den.

Varning

När du återställer till standardinställningarna raderas alla konfigurationsändringar som du har gjort. Därför måste du konfigurera om MediaAccess Gateway efter en återställning.

Håkan Sjöstrand
0766 33 66 33


Solceller på taket

Vår uppskattade medlem Gillis har intresserat sig för det här med solceller, vilket är intressant, då elenergin kommer att bli allt dyrare. Här kan du läsa ett nyhetsbrev, som han har gett ut beträffande detta.


Redaktör för hemsidan

Nu är det jag Christer Granberg som sköter hemsidan.Vill du ha något publicerat så skicka materialet till mig.