STYRELSEN

OBS! 

all E-post ska skickas till Marie Ragnarsson, som vidarebefordrar ditt mejl till rätt person

  sekreterarekolboda@outlook.com      

Här får du en överblick över styrelsen och övriga förtroendevalda i Kolboda samfällighet 2021-2022


Sekreterare
Marie Ragnarsson
073-8237212

Ordförande
Åke Hjort
070-7478321

Kassör
Karl Högberg
070-3603981

Områdesansvarig
Jan Johansson
070-8725057

Ledamot
Frida Roslund
0760-220557

Ledamot
Pia Altarac
070-3500157

Suppleant
Göran Petersson
076-0200547Suppleant
Torbjörn Rydqvist
070-2494217


Valberedning

                                                      Elisabeth Bjuvsjö                                           Bodil Åkervik      

                                                         070-3092009                                                xxx-xxxxxxx


Revisorer

                                                              Ulf Karlsson                                                 Gillis Nilsson
                                                       070-6407630                                                  070-8278336
                      Revisorsuppleant
                         Evert Sandell