STYRELSEN

OBS! 

all E-post ska skickas till Marie Ragnarsson, som vidarebefordrar ditt mejl till rätt person

  sekreterarekolboda@outlook.com      

Här får du en överblick över styrelsen och övriga förtroendevalda i Kolboda samfällighet 2021-2022


Sekreterare
Marie Ragnarsson
0738-237212

Ordförande
Åke Hjort
0707-478321

Kassör
Karl Högberg
0703-603981

Områdesansvariga
Göran Petersson     Göran Kronmar
0760-200547           0736-612513

Ledamot
Christer Lundin
0702-209814Ledamot
Pia Altarac
0703-500157

Suppleant
Sören Palm
0722-174744Suppleant
Torbjörn Rydqvist
0738-620666


Valberedning

                                                      Elisabeth Bjuvsjö                                           Bodil Åkervik      

                                                         070-3092009                                                xxx-xxxxxxx


Revisorer

                                                              Ulf Karlsson                                                 Gillis Nilsson
                                                       070-6407630                                                  070-8278336
                      Revisorsuppleant
                         Evert Sandell