STYRELSEN

OBS! 

all E-post ska skickas till Marie Ragnarsson, som vidarebefordrar ditt mejl till rätt person

  sekreterarekolboda@outlook.com      

Här får du en överblick över styrelsen och övriga förtroendevalda i Kolboda samfällighet 2019-2020


Sekreterare
Marie Ragnarsson
073-8237212

Ordförande
Åke Hjort
070-7478321

Kassör
Karl Högberg
070-3603981

Områdesansvarig
Göran Kronmar
073-6612513

Ledamot
Björn Trygg
073-6876957

Ledamot
Pia Altarac
070-3500157

Suppleant
Göran Petersson
076-0200547Suppleant
Monica Tover Brandstedt
070-3894319


Valberedning

                                                      Elisabeth Bjuvsjö                                           Gillis Nilsson      

                                                         070-3092009                                                070-8278336


Revisorer

                                                              Lars Johnsson                                                 Ulf Karlsson
                                                         0480-37881                                                  070-6407630
                      Revisorsuppleant
                         Evert Sandell