PROTOKOLL

För att komma till protokollen klickar du på protokollet du vill se i listan nedan. Dessa finns tre år tillbaka i tiden plus innevarande verksamhetsår. Samtliga protokoll är justerade.

Vill du ha ett äldre protokoll hör av dig till sekreteraren, se sidan med styrelsen.

2021

2022

2023

2024