Bilder från Kolboda

(klicka för att se hela bilden)

Området

Aktiviteter

Hus, trädgård och husdjur

Badet

Udden

Djur på våra marker

OBS!

Bilder som kan anses kränkande eller obekväma för person som blivit avbildad mot sin vilja eller utan vetskap, kommer inte att publiceras.
Ej heller bilder med opassande eller stötande innehåll. Redaktören (Christer G) förbehåller sig rätten att censurera bilder efter sin egen uppfattning. Jag lägger ut max 15 bilder per kategori. Gamla bilder raderas efter hand.