VÄGAR

Områdesansvarig för samfälligheten är Jan Johansson. Jan sköter områdets grönområde och anläggningar som tillhör samfälligheten som vatten o avloppsanläggningen, badplatsen, och andra frågor som rör föreningen. Han är den person du ska vända dig till om du har frågor. Han har även hand om föreningens förråd och släpkärra.

Telefonnummer till Jan: 070-8725057

Brunnslocken i våra vägar

2016-12-08

Som vi i tidigare inlägg påpekat är det viktigt att dessa lock ligger synliga med de små hålen i locken rensade för att avloppsnätet ska kunna avluftas vilket är viktigt vid stora flöden. Det är en stor fördel om vi kan hjälpas åt att hålla locken rena samt se till att hålen inte är täppta.

Medvänlig hälsning

Styrelsen i Kolboda Samfällighetsförening