VATTEN&AVLOPP

Områdesansvarig för samfälligheten är Jan Johansson. Jan sköter områdets grönområde och anläggningar som tillhör samfälligheten som vatten o avloppsanläggningen, badplatsen, och andra frågor som rör föreningen. Han är den person du ska vända dig till om du har frågor. Han har även hand om föreningens förråd och släpkärra. 

Telefonnummer till Jan: 070-8725057

OBS!!

Behöver du stänga av vattnet till din fastighet? Jan och övriga styrelsemedlemmar har nyckel till samfällighetens förråd som ligger vid Knipvägen D där servis- och avstängningsnycklar finns.