VATTEN&AVLOPP

Områdesansvarig för samfälligheten är Göran Kronmar. Göran sköter områdets grönområde och anläggningar som tillhör samfälligheten som vatten o avloppsanläggningen, badplatsen, och andra frågor som rör föreningen. Han är den person du ska vända dig till om du har frågor. Han har även hand om föreningens förråd och släpkärra. 

Telefonnummer till Göran: 0736-612513

OBS!!

Behöver du stänga av vattnet till din fastighet? Göran och övriga styrelsemedlemmar har nyckel till samfällighetens förråd som ligger vid Knipvägen D där servis- och avstängningsnycklar finns.